Healing

Kroppen besitter en enorm självläkningsförmåga när den ges utrymme att använda den. Ju mer vi kan slappna av, komma ner i frekvens och ”landa i” den parasympatiska delen av vårt nervsystem, desto tryggare känner vi oss och desto mer får vi tillgång till all vår inneboende kraft, kreativitet och förmåga till helande på alla plan. 
En healingsession hos mig handlar om att komma i djupare kontakt med kroppens intelligens och fantastiska självläkande förmåga, och om att medvetandegöra och transformera eventuella känslor och tankemönster som håller dig tillbaka. Sessionen sker vanligtvis på distans via telefon. Vi inleder med ett samtal där du får berätta vad som pågår inom dig just nu. Sedan får du lägga dig eller sätta dig bekvämt och vi går in i kroppsligt helande och balansering. Behandlingen är inte på något vis forcerande, utan vi låter din kropps djupa visdom visa vägen till vad som är viktigast och just nu möjligt att bearbeta. Vi avslutar sessionen med att dela vad som kom upp för oss under healingen. Som komplement till healingen kan du få rågivning i homeopatisk behandling, Dr. Schüßlers cellsalter, örtmedicin och Dr. Bachs blomsterdroppar. 
Boka din session genom att smsa eller ringa mig på tfn. 073-9807577. Vid tillfället för behandlingen ringer du upp mig på den tid vi har bokat. Betalning sker via swish till mig strax före eller direkt efter sessionen. Nedan finner du de olika alternativen på behandling som du kan välja mellan. 


Healing med samtal

90 - 120 min. 

Vi inleder med ett lite längre samtal, fortsätter med kroppsligt helande och balanserande, och avslutar med samtal om vad som kom upp under healingen. Boka via sms eller samtal till tfn. 073-9807577.

På distans 1200:-

I lokal i Malmö eller Lund 1500:-


Healing utan samtal

60 min.

Vi gör en djupdykning in i det kroppsliga helandet och balanserandet och avslutar med ett kort samtal om vad som kom upp under healingen. Boka via sms eller samtal till tfn. 073-9807577.

På distans 800:- 

I lokal i Malmö eller Lund 1000:-


Healing utan samtal

30 min.

Även en kortare stund av avslapp-ning, återhämtning och påfyllning av energi samt chakra-balansering kan ha stor positiv effekt. Boka via sms eller samtal till tfn. 073-9807577.

På distans 500:-


Vägledande samtal

60 min.

Som komplement till healingen kan du få rådgivning inom homeopatisk behandling, Dr. Schüßlers cellsalter, örtmedicin samt Dr. Bachs blomster-droppar. Boka via sms eller samtal till tfn. 073-9807577.

På distans 700:-

I lokal i Malmö eller Lund 900:-

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

”Annica är en fantastisk healer. Med hennes hjälp har jag kommit djupt ner i kroppen, till den plats där allt är som det ska är. Hennes förmåga att lyssna på kroppen och utan att forcera låta den öppna sig för det helande som just då är möjligt, är inget annat än magisk. Mitt förtroende för Annica är totalt och jag rekommenderar henne till alla som vill låta kroppen möta insikterna i sitt helande. I sessionerna med Annica har min kropp blivit som ny. Mitt nervsystem har blivit som nytt, och jag är enormt tacksam!”
Lee Seger, författare och terapeutisk healer.

”Annicas varsamma healing får mig att känna mig totalt avslappnad och jag upplever ett både fysiskt och mentalt välbefinnande.”
    Ingegerd Hansson

Ytterligare rekommendationer är på ingång.

Ytterligare rekommendationer är på ingång.